A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DỰ KIẾN NGÂN HÀNG HOẠT ĐỘNG KHỐI MẪU GIÁO LỚN...

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


Lĩnh vực
 phát triển
  Thời gian thực hiện Nội dung - Hoạt động
Mục tiêu cuối độ tuổi 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Phát triển
nhận thức
1. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng                    
1.1. Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: Tại sao có mưa?...   x x x x x x x x * HĐH:  Ôn SL trong phạm vi 5; ý nghĩa của số 0
Số 6,7,8,9,10; ( tiết 1,3,) Ôn số lượng trong phạm vi 10, Những cái tên của bé, trò chơi với đôi tay,
So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9, 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
* Hoạt động khác:
- Đọc các số trên lịch, trên đồng hồ, trên biển số xe, số nhà, số điện thoại.
- Chép biển số xe, số nhà, số điện thoại....
- Viết các chữ số trên cát, Tên ai dài hơn ( so sánh số lượng chữ cái trong tên, số lượng chữ số trong số điện thoại, viết bằng nước, tô đồ số...
- So sánh, tạo sự bằng nhau về số lượng giữa 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10.
- Hát các bài hát về số đếm
- Đếm theo khả năng: TC: Ai đếm được nhiều nhất, Đếm bạn trong tổ,  lớp; Đêm người trong GĐ, Đếm sản phẩm các nghề, Đếm PTGT,  Có bao nhiêu con vật....
- Làm các bài tập toán về số lượng.
- TC Ai nhanh nhất: Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Chon - viết số đúng số lượng, Tôi ở ô nào, Viết- nối số tương ứng ( dụng cụ-sản phẩm- số PTGT- Con vật- đồ dùng) ; Vẽ dụng cụ-sản phẩm- số PTGT- Con vật- đồ dùng tương ứng với chữ số...
- TC: Lắp thêm chân cho sâu, Nhóm nào nhiều sản phẩm, Thêm- bớt nhóm nào?, Hãy đếm tiếp, Tìm người láng giềng cho số
- Xếp hàng theo yêu cầu, Chia đồ chơi- đồ dùng vào  2 rổ, Ai chia đúng, Ném trúng đích, những người tài giỏi...

1.2.  Phối hợp các giác
quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
x x x x x x x x x
1.3. Làm thử nghiệm
và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới,  theo dõi và so sánh sự phát triển.
        x x   x x
1.4. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận. x x x x x x x x x
1.5. Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.     x x x x x x x
2. Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản                    
2.1. Nhận  xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. Ví dụ: “Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi”.             x x   * HĐH: Vì sao có mưa, Bé ứng phó với các hiện tượng thời tiết
* Hoạt động khác:
- Tìm hiểu ảnh hưởng, mối liên hệ giữa động vật, thực vật, PTGT, hiện tượng tự nhiên đối với con người và ngược lại -> giải thích một cách đơn giản
- Làm bài tập tình huống về bảo vệ động vật, thực vật, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường : Mưa to, gió xoáy bạn nào đang gặp nguy hiểm, bạn nào tuân thủ luật giao thông, Đi đường chú ý nhìn đèn giao thông
- Giải quyết các tình huống xảy ra trong cuộc sống : khi bé ngậm hạt vòng, sử dụng kéo, bạn ngã, bạn bị sốt, ...
2.2.Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.       x x x x x  
3. Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau                    
3.1. Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. x x x x x x x x x * Hoạt động học :
- Phân loại PTGT
- Các biển báo giao thông
- Gia cầm- gia súc
- Sản phẩm nghề may ( PL trang phục theo chát liệu vải)
- xé dán hiện tượng tự nhiên, xé dán đàn vịt, xé dán con chuồn chuồn, xé dán đuôi công
- Nặn con vật sống trong rừng
- Vẽ con vật bé thích, vẽ gà trống, vẽ cầu vồng sau mưa
* Hoạt động khác:
- Làm sách về khả năng của tôi, Sách về động vật quý hiếm; Làm tranh cổ động bảo vệ động vật quý hiếm...
- In bàn tay, bàn chân. So sánh sự khác biệt giữa bàn tay, bàn chân của mình với bạn khác
- TC: Bắt chước tạo dáng, đoán tên...
- Trò chơi đóng vai : Gia đình, bác sĩ, cô giáo, kỹ sư xây dựng, nhà khảo cổ học; nhà khoa học, người bán hàng...
- Hát: Cho tôi đi làm mưa, giọt mưa và em bé, em yêu cây xanh, Lý cây bông, quả, con nhện...
- TC : Bắt chước tạo dáng
- So sánh sự khác biệt giữa các nhóm cây, con vật, PTGT, HTTN thông qua đặc điểm, môi trường sống, công dụng, chức năng.
- Hát : vườn cây của ba, em yêu cây xanh, anh nông dân và cây rau, gieo hạt, khu vườn, ánh trăng, dòng suối chảy về đâu, trời đã sáng rồi, Chim họa mi, chú chim aloet, chú voi con, con nhện.
-Nặn con vật trong gia đình, con vật sống trong rừng
3.2. Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và  tạo hình...
 
  x x x   x x x  
1. Nhận biết số đếm, số lượng                    
1.1. Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy?...

x   x x     x   x * HĐH:  Ôn SL trong phạm vi 5; ý nghĩa của số 0
Số 6,7,8,9,10; ( tiết 1,3,) Ôn số lượng trong phạm vi 10,
Những cái tên của bé, trò chơi với đôi tay,
So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9, 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
* Hoạt động khác:
- Đọc các số trên lịch, trên đồng hồ, trên biển số xe, số nhà, số điện thoại.
- Chép biển số xe, số nhà, số điện thoại....
- Viết các chữ số trên cát, Tên ai dài hơn (
so sánh số lượng chữ cái trong tên, số lượng chữ số trong số điện thoại, viết bằng nước, tô đồ số...
-
So sánh, tạo sự bằng nhau về số lượng giữa 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10.
- Hát các bài hát về số đếm
- Đếm theo khả năng: TC: Ai đếm được nhiều nhất, Đếm bạn trong tổ,  lớp; Đêm người trong GĐ, Đếm sản phẩm các nghề, Đếm PTGT,  Có bao nhiêu con vật....
- Làm các bài tập toán về số lượng.
- TC Ai nhanh nhất: Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Chon - viết số đúng số lượng, Tôi ở ô nào, Viết- nối số tương ứng ( dụng cụ-sản phẩm- số PTGT- Con vật- đồ dùng) ; Vẽ dụng cụ-sản phẩm- số PTGT- Con vật- đồ dùng tương ứng với chữ số...
- TC: Lắp thêm chân cho sâu, Nhóm nào nhiều sản phẩm, Thêm- bớt nhóm nào?, Hãy đếm tiếp, Tìm người láng giềng cho số
- Xếp hàng theo yêu cầu, Chia đồ chơi- đồ dùng vào  2 rổ, Ai chia đúng, Ném trúng đích, những người tài giỏi...

1.2. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. x   x x     x   x
1.3. So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.             x   x
1.4. Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm. x   x x         x
1.5.  Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau. x   x x       x x
  1.6. Nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. x   x x     x x x
  1.7. Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. x   x x   x x x x
  2. Sắp xếp theo qui tắc
                   
  2.1. Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định, theo yêu cầu.         x x       * HĐH :
- Sắp xếp theo quy tắc 3- 4 đối tượng ; Quy tắc gì?
 ( Nhận ra quy tắc SX trong cuộc sống xung quanh);  Sáng tạo quy tắc sắp xếp ( G.thiệu về quy tắc)
* HĐK:
- TC: Đội nào trồng cây giỏi, Giúp thỏ xếp hàng, Xếp chuồng cho vật, Xếp hàng; Đội nào xếp giỏi, Thi bày quả, Thi cắm hoa, Đoán tên quy tắc.
- Thi ai thông minh nhất: Hãy làm giống tôi (Tạo ra các quy luật lặp lại về âm thanh, vận động, hành động, đồ vật...)
- Xếp chuồng cho vật, Xếp bồn hoa, xâu vòng, xâu hoa.
- Vẽ- dán tiếp đi, Trang trí băng giấy, trang trí khăn quàng, trang trí bưu thiếp, vẽ trang trí đường diềm, trang trí các hình, Dán dây cờ, Dán hoa trang trí rèm cửa, Dán xúc xích...
- Trang trí món ăn, bày bàn tiệc.
- BT giấy ( Hoàn thiện mẫu SX; Giúp tôi sửa sai, bù chỗ còn thiếu...)
  
  2.2. Nhận ra qui tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.         x x      
  3. So sánh hai đối tượng                    
  * Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ về kích thước của các đối tượng thông qua việc so sánh trực tiếp                   * HĐH: So sánh chiều cao của 3 đối tượng và SX theo
 thứ tự tăng- giảm về KT
*HĐK: Những chiếc cốc, Đoàn tàu kì bí, Gia đình hình vui nhộn ( Xếp theo thứ tự tăng- giảm về KT của 3-7 đối tượng
 Màu hoa, gia đinh Gấu, Túi hàng Xếp theo thứ tự tăng- giảm về màu sắc- cân nặng- thời gian...)
  Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.             x x   * HĐH :
- Dạy trẻ đo một đối tượng bằng nhiều thước đo;
- Đo độ dài các vật bằng một thước đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
Qua HĐ TH: Làm xúc xích ( So sánh)
- Đo dung tích các vật so sánh và diễn đạt kết quả .
Tập làm bánh ( Đong lượng nước, bột, siro...)
*HĐK:
- TC: Ai đo giỏi, Cây thước kì diệu, Nhà thiết kế, Đoán lượng nước trong chai, Chuyển gạo nhận hoa, Thi chuyển nước
- Đo chiều rộng cửa lớp- giá đồ chơi- mặt bàn của cô giáo; Cửa nào rộng nhất, Giá đồ chơi nào dài nhất,  In-đo bàn chân, Đong rót nước ...
- Chọn trang phục cho người thân ( Giúp trẻ rút ra mqh về kích thước của các đối tượng...)
  4. Nhận biết hình dạng                    
  Gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai  khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.           x       *HĐH :
- Phân biệt khối cầu , khối trụ
- Phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
- Những chiếc bánh ngộ nghĩnh(nặn), Tạo khối xinh (Ghép các khói để tạo khối theo yêu cầu và ST)
* HĐK:
- TC: Đoán tên tôi, Thi chọn nhanh, đi chợ chọn đồ, Măt ai tinh. Nhà thiết kế tài ba, Những đồ vật biết nói
- Xây dựng công trình, Nối - tô vật theo yêu cầu,
- Trang trí khối để tao thành con vật, đồ vật
  5. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian                    
  5.1. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.           x       * HĐH :
- Xác định vị trí của đò vật so với đối tượng khác
-Qua PTVĐ:  Ði/chạy thay đổi hướng vận ðộng theo ðúng hiệu lệnh;
- Tổng hợp toán: Đi tìm vật báu ( Các TC " Sơ đồ bí ẩn, Người dấu mặt ( Chỉ dẫn hướng đi) , Biển chỉ đường (K.hợp hướng với nhận biết chữ số-chữ cái)
* HĐK:
- TC: Thi kể nhanh, Ai đoán đúng, Nó đang ở đâu.
- Tô màu theo yêu cầu

  5.2. Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm. x             x   * HĐH :
- dạy trẻ xem đồng hồ.(*Sau)
- Những câu chuyện, bài hát về thời gian (các câu chuyện liên quan đến thời gian, như : con sâu đói, đợi thêm chút nữa, bốn mùa) và cho trẻ tự kể chuyện (kể theo kinh nghiệm, kể theo tranh, kể chuyện sáng tạo)
- Các ngày trong tuần;
- Qua KP: Vòng quay 4 mùa .
* HĐK:
- TC: Thi kể nhanh, Ai đoán đúng, Nó đang ở đâu.
- Tô màu theo yêu cầu
- Làm quen với đồng hồ; Các chữ số trên ĐH và cách sx chúng; Hoạt độngcủa các kim đồng hồ ( * trước).
-Quan sát cây/ hoa vào các mùa (cây bàng mùa xuân, cây phượng mùa hè., hoa mười giờ khi nở..) kết hợp xem lịch, xem đồng hồ; quan sát  bầu trời, cảnh vật các mùa trong năm ;
Trải nghiệm khoảng thời gian ngắn kết hợp xem đồng hồ.
Làm các thí nghiệm: rấm quả chín, cho hoa hút nước, gieo hạt, làm sữa chua
Cho xem băng hình, tranh ảnh: xem clip về sự phát triển của con gà/ con ếch/ con bướm, cây đậu ; ban ngày – ban đêm ; mùa thu Hà Nội ; tranh vẽ quá trình làm ra món ăn
Các HĐ tạo hình, như : Làm bảng sinh nhật, bảng theo dõi thời tiết, bảng trực nhật; làm đồng hồ, lịch, anbum ngày/tuần/mùa, các bộ sư tập theo dòng lịch sử

XH 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng                    
  1.1. Nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi,trò chuyện.   x               * Khám phá :
- Các cô bác trong trường mầm non
- 1 ngày ở trường của bé
- Bé lớn từng ngày
- Bé đánh răng
- Bạn đến thăm nhà
- Gia đình thân yêu,  Bạn đến thăm nhà,
* Hoạt động khác:
- Thảo luận, xây dựng nội qui trong lớp. Trao đổi về cách thực hiện và trách nhiệm thực hiện nội qui của lớp, mở rộng nội qui của trường
- Giới thiệu người thân trong gia đinh thông qua ảnh: tên, sở thích, nghề nghiệp, nhu cầu của gia đình.
- “Viết”, giới thiệu tên bản thân, tên bạn, tên người thân trong gia đình, ngày sinh, số nhà, số điện -
- Giao lưu: Thi kể về công việc, ngôi thứ của các thành viên trong gia đinh...
  1.2. Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. x x              
  1.3. Nói địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện. x x              
  1.4. Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện. x                
  1.5. Nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện. x                
  1.6. Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện. x                
  2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương                    
  2.1. Nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Ví dụ: nói “Nghề nông làm ra lúa gạo, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới ...”     x x           * Khám phá :
- Cô công nhân vệ sinh đường phố
- Nghề nuôi thả cá
- Chú bộ đội
- Bác cấp dưỡng trường em, Bé đến trường
- Mừng ngày hội của cô giáo,
 * Hoạt động khác:
- Giới thiệu nghề nghiệp của bố mẹ, một số nghề phổ biến mà trẻ biết; Nghề buôn bán cá- làm chả cá.
- Lập bảng tạo nhóm sản phẩm của một số nghề.
 Hát : Ước mơ xanh, cô giáo miền xuôi, cháu thương chú bộ đội, Lớn lên cháu lái máy cày; Thơ: làm nghề như bố, làm bác sĩ , Mẹ em làm thợ dệt
- Giao lưu: Thi kể tên sản phẩn, dụng cụ các nghề.
  3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh                    
  3.1. Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Ví dụ nói: “Ngày Quốc khánh (ngày 2/9) cả phố em treo cờ, bố mẹ được nghỉ làm và cho em đi chơi công viên…”. x     x x x   x x *HĐH :
- Lễ hội trung thu
- Tết nguyên đán
- Trò chơi dân gian ngày Tết
- Bánh chưng ngày Tết
- Công viên Yên Sở
- Văn Miếu,
- Nghệ thuật dân gian Việt nam
- Chuẩn bị cho chuyến du lịch ( Đồ, những điều cần biết)
* Hoạt động khác:
- Trò chuyện về một số lễ hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Hà Nội và quên hương đất nước.
- Sưu tầm tranh ảnh hoạt động, trang phục, món ăn đặc trưng của một số vùng miền
- Thăm Metro Hoàng Mai
- Làm mô hình bản đồ Việt Nam, đánh dấu, kể tên một số địa danh nổi tiếng.
- Tổ chức HĐTT Chào mừng sinh nhật Bác Hồ
  3.2.  Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.               x x
  Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát  (CS 117)             x     TC : Tập làm nhạc sỹ , Ai sáng tạo  hơn (Cô đưa ra bài hát hoặc câu chuyện, trẻ tự nghĩ ra tên cho bài hát và câu chuyện đó), Cùng nhau sáng tác, Bài hát của riêng mình…
  Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra.( CS 95)               x   * Hoạt động học
Bé với các hiện tượng tự nhiên
* Hoạt động khác
Hát : Trời mưa, cho tôi đi làm mưa với
Thơ : Mưa, Cầu vồng, Nắng , Hoa cúc vàng
Dự báo thời tiết
  Hình thành và sử dụng các kỹ năng tự học, HĐ nhóm để giải quyết nhiệm vụ.

-Bước đầu có khả năng thao tác đơn giản với máy tính trong một số hoạt động học và trò chơi phù hợp với độ tuổi.
x x x x x x x x x Thảo luận theo nhóm cùng tìm cách giải quyết khi cô nêu tình huống, nhiệm vụ.
Sử dụng các phần mềm ứng dụngthiết kế trò chơi trên máy tính trong một số hoạt động phù hợp với trẻ.
 TC: Nhóm nào nhanh ; Tam sao thất bản; Hiểu ý đồng đội; Hiến kế; Tranh tài, Ai kích chuột nhanh, Bạn chọn ô nào; Chọn đáp án đúng... Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết khác
Liên hệ với nhà trường