THÔNG TIN HỖ TRỢ CMHS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

MẦM NON 5 TUỔI, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2020 - 2021

Mẫu 02

 

 * Ý NGHĨA CỦA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

           1. Giúp CMHS đăng ký tuyển sinh được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác

           2. Giúp việc quản lý, chỉ đạo được khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng

          3. Đảm bảo quyền lợi cho học sinh được tuyển sinh theo đúng tuyến

* TUYẾN TUYỂN SINH LÀ GÌ?

          Tuyến tuyển sinh của trường là những địa bàn dân cư mà học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú thực tế ở đó nhà trường được phép tuyển sinh theo quy định, do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

* ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LÀ GÌ?

          Đối tượng tuyển sinh là những đối tượng học sinh trên địa bàn dân cư tham gia tuyển sinh theo tuyến của các trường, được phân thành 04 đối tượng:

          - ĐT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

          - ĐT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường;

         -  ĐT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

          - ĐT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

* THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

          1- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1: Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 03/8/2020

      2- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường MN: Từ ngày 04/8/2020 đến ngày 06/8/2020

          3- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6: Từ ngày 07/8/2020 đến ngày 09/8/2020

* CÁC BƯỚC ĐỂ CMHS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

          Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến

CMHS truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

          Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non năm học 2020-2021; Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2020-2021; Tuyển sinh vào Lớp 6 năm học 2020-2021.

          Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

* Đối với tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non:

CMHS điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.

* Đối với tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6:

CMHS nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh lên biểu mẫu; sau đó hoàn thiện các thông tin cần thiết vào biểu mẫu trực tuyến.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trục tuyến, CMHS nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

        Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, CMHS nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

         Bước 5: Đăng ký thành công

      Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

          Bước 6: In thông tin đăng ký tuyển sinh

         CMHS chọn In thông tin hoặc đăng nhập vào địa chỉ hòm thư điện tử để in thông tin đăng ký xét tuyển.

* Một số lưu ý: 

     1. Những điều kiện cần thiết để cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021:

     F Thiết bị điện tử có kết nối internet như máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, ...

     F Hòm thư điện tử (email) liên hệ: CMHS có hòm thư điện tử cá nhân, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường.

     F Mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh(TS): để đăng ký TS trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 CHMS nhất thiết phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh;  mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh này do trường MN, TH năm học 2019-2020 trên địa bàn TP HN bàn giao cho CMHS của HS cuối cấp. Mỗi mã số CMHS chỉ được đăng ký TS trực tuyến một lần. Trường hợp đăng ký TS trực tuyến vào các trường MN, CMHS không cần phải nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinhTS tin vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

     F Phần Thông tin cha, mẹ, người giám hộ: CMHS nhất thiết phải khai đủ (Họ và tên, Năm sinh, Số CMND) một trong ba phần: Thông tin cha, Thông tin mẹ hoặc Thông tin người giám hộ.

     F Trường hợp sai thông tin HS: khi CMHS mang hồ sơ TS đến nộp tại trường đăng ký TS theo thời gian quy định, ban TS nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng thông tin hồ sơ TS.

     3. Khi nộp hồ sơ nhập học, CMHS phải nộp kèm theo Giấy nhập học năm học 2020-2021 được in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến; nếu CMHS đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, CMHS có thể đề nghị trường tuyển sinh hỗ trợ in Giấy nhập học năm học 2020-2021 khi nộp hồ sơ.

 

                                                                         Ngày 27 tháng 6 năm 2020