Trẻ khóc, phụ huynh cười trong ngày trường MN mở lại.- Bản tin tối 13/4/2022 của VTC14

Ngày đầu đến lớp của các bé MN Yên Sở sau thời gian nghỉ dịch.

Liên hệ với nhà trường