TRƯỜNG MẦM NON YÊN SỞ HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 2021/EARTH 60 HOUR

 

       CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON YÊN SỞ HOÀNG MAI 

HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 2021

 

      Giờ trái đất là một chiến dịch vì môi trường diễn ra hằng năm và luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân Việt Nam cũng như toàn thế giới.
       Để hưởng ứng giờ trái đất các bé trường mầm non Yên Sở tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất nhằm góp phần công sức nhỏ bé của mình cùng tất cả người dân trên thế giới hưởng ứng giờ trái đất.

       Với các hoạt động thiết thực các bé đã biết các bảo vệ thiên nhiên, môi trường như:  tắt đèn khi không sử dụng các vật dụng thiết bị điện, vứt bỏ rác thải đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường, tiết kiệm hạn chế bật các thiết bị sử dụng điên ở gia đình, ở trường học…

 

Liên hệ với nhà trường