Video: Chi bộ trường Mầm non Yên Sở dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ - núi Tản viên, Ba Vì.

Chi bộ trường Mầm non Yên Sở dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ - núi Tản viên, Ba Vì.

Liên hệ với nhà trường