Thăm quan Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.


Nguồn: mamnonyenso.edu.vn
Liên hệ với nhà trường