UBND QUẬN HOÀNG MAI

 TRƯỜNG MẦM NON YÊN SỞ

THÔNG  BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2013 -2014.

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

17

4,3 m/ trẻ

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

17

70 m2/43 = 1,6m2 / trẻ

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

III

Số điểm trường

3

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

3317

3317m2/760 trẻ = 4,3m/ trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1583m2

1583m2/760 = 2.08 m2 / trẻ

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

1137 m2/760

67m2/ lóp= 1.45m/ trẻ

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

0

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

183 m2

183/760 = 0,25m/ trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

200m2

200m2/760 = 0,26m/ trẻ

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

166m2

166m2/760 = 0,21m/ trẻ

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

172

Số bộ/nhóm (lớp) 17/17

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

7

- Có 16 máy tính

- Có 1 máy ảnh

- Có 1 máy chiếu

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

17

17/17 = 100%

2

Nhạc cụ ( Đàn oocgan, ghi ta, trống)

10

10/17 Lớp = 21%

3

Máy in

8

08/17 Lớp = 36%

5

Đầu Video/đầu đĩa

17

17/17 Lớp= 100%

6

Thiết bị khác

17

Máy trợ giảng.

7

Đồ chơi ngoài trời

36 cái

36 cái/13loại

8

Bàn ghế đúng quy cách

368 bộ

Bàn hs: 368

Ghế hs: 1.194

100% đủ bàn ghế quy cách

9

Thiết bị khác…

 

Đủ các điều kiện cho chăm sóc giáo dục

..

…..

 

 

  

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩnvệ sinh*

2

1

15

0,4 m/ trẻ

0,4 m/ trẻ

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

0

1

 

 

 

 

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

Hoàng Mai, ngày 5.tháng.9 năm.2013

HIỆU TRƯỞNG