CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

1. Danh hiệu Tập thể:

* Chính quyền:

- Vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam tặng thưởng:

+ Huân chương lao động hạng ba năm 1977 theo lệnh số 28 LCT ngày 16 tháng 4 năm 1977.

+ Huân chương lao động hạng nhì năm 1981 theo lệnh số 64 LCT ngày 6 tháng 4 năm 1981.

+ Huân chương lao động hạng nhất năm 1999 theo quyết định số 206 KT/CT ngày 16 tháng 6 năm 1999.

- Bộ trưởng Bộ giáo dục tặng bằng khen trường mẫu giáo Yên sở đã có thành tích xuất sắc xây dựng trường trọng điểm chất lượng 5 năm 1981 – 1986. (số 1131/QĐ ngày 8 tháng 12 năm 1987).

- Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen trường mầm non xã Yên sở đã có thành tích xuất sắc trong việc duy trì và phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non. (QĐ số 3803/GD ĐT ngày 7 tháng 10 năm 1999)

- Uỷ ban hành chính thành phố Hà nội tặng Bằng khen cho tổ giáo viên mẫu giáo đạt Tổ lao động XHCN 10 năm liền theo quyết định số 419

- UBND thành phố Hà nội tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 1993 – 1994, 1996 – 1997 ; 2001 – 2002 ; 2003 – 2004.

- Đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố liên tục 37 năm từ năm học 1973 – 1974 đến năm học 2009 – 2010. Trường được Sở GD&ĐT thành phố Hà nội tặng thưởng nhiều cờ thi đua và bằng khen, giấy khen các cấp.

- UBND thành phố Hà nội tặng Bằng khen trường mẫu giáo Yên sở đã có thành tích thi đua xuất sắc năm học 1986 – 1987. (số 110/BK ngày 10 tháng 10 năm 1987)

- UBND thành phố Hà nội tặng Bằng khen trường mầm non yên sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 1999 (QĐ số 292/QĐ-UB ngày 20 tháng 11 năm 2000)

- Trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia đầu tiên bậc học mầm non khối ngoại thành thành phố Hà nội năm 2002. Duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia trong những năm tiếp theo.

* Công đoàn:

- Tổng LĐLĐ Việt nam tặng Bằng khen công đoàn trường mầm non Yên sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2002. ( QĐ số 107/UĐ-TLĐ ngày 9 tháng 1 năm 2003.

- Được Tổng liên đoàn lao động Việt nam tặng bằng khen năm học 2008 – 2009, cờ thi đua xuất sắc năm học 2009 – 2010.

- Công đoàn giáo dục Việt nam tặng Bằng khen Công đoàn trường mầm non Yên sở đã có thành tích xuất sắc hoạt động công đoàn năm học 2001 – 2002. ( QĐ số 219 ngày 16 tháng 8 năm 2002)

- Liên đoàn lao động thành phố Hà nội tặng Bằng khen công đoàn trường mầm non bán công Yên sở đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2005 – 2006.( QĐ số 346/LĐLĐ ngày 22 tháng 9 năm 2006.

- Liên đoàn Lao động TP Hà nội tặng cờ công đoàn đã có thành tích XS trong hoạt động công đoàn năm học 2007 – 2008

- 15 năm liên tục đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc: từ năm 1996 đến nay

- Công đoàn nghành giáo dục Hà nội tặng cờ có thành tích xuất sắc hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 1998 – 2003.

- Công đoàn được tặng nhiều giấy khen của các cấp.

* Chi bộ:

- Liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ Yên sở trong nhiều năm.

- Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp Quận năm 2006.

- 100% Đảng viên được xếp loại 1

* Chi đoàn:

- Chi đoàn nhà trường liên tục đạt Tiên tiến xuất sắc.

2. Danh hiệu Cá nhân:

- Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kim Nhạn, nguyên Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được tặng Huy hiệu Bác Hồ, Huân chương lao động hạng ba, chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Nhà giáo Nguyễn Thị Toan, nguyên Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.

- Cô giáo Nguyễn Thúy Hạnh được tặng Bằng khen của Bộ giáo dục

- Cô giáo Nguyễn T. Kim Mai, Chủ tịch công đoàn trường được Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.