QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG MẦM NON YÊN SỞ

* NĂM HỌC 1960 ĐẾN 1970

- Năm học 1960 Nhà trẻ Yên duyên được thành lập với 27 cháu và 3 cô giáo.

- Tên trường: Mẫu giáo vỡ lòng Yên duyên (Mẫu giáo + Vỡ lòng)

- Nhiệm vụ: Vận động trẻ mẫu giáo, vỡ lòng ra lớp để cho các bà mẹ yên tâm sản

xuất . Thực hiện chỉ thị khoán 10 của Đảng, bố các cháu yên tâm chiến đấu.

- Quy mô: 125 cháu/ 6 lớp/ 9 cô giáo.

* NĂM HỌC 1970 ĐẾN 1980

- Tên trường: Mẫu giáo vỡ lòng Yên sở (Giao hệ thống vỡ lòng lên cấp 1 năm 1979)

- Nhiệm vụ: + Bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ.

+ Thực hiện chương trình cải tiến mẫu giáo.

+ Nuôi dạy các cháu ăn ngủ tại trường.

- Quy mô: 325 cháu/ 9 lớp/ 22 CBGV

* NĂM HỌC 1980 ĐẾN 1990

- Tên trường: Trường mầm non Yên sở

- Nhiệm vụ:

+ Liên hợp nhà trẻ mẫu giáo đầu tiên của ngoại thành Hà nội.

+ Thực hiện  khoán 100 của HTX nông nghiệp.

+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp.

+ Nuôi dạy trẻ từ 3 đến 72 tháng tuổi.

- Quy mô: 470 cháu/ 14 nhóm lớp/ 48CBGVNV.

* NĂM HỌC 1990 ĐẾN 2000

- Tên trường: Trường Mầm non Yên sở

- Nhiệm vụ:

+ Nuôi dạy trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi.

+ Thực hiện chương trình giáo dục cải cách .

+ Làm điểm các chuyên đề: Làm quen chữ cái, Tạo hình, Giỏo dục âm nhạc, GD lễ giáo. Điểm nuôi dưỡng GD răng da miệng cho khối ngoại thành, thành phố Hà nội.

- Quy mô: 485 cháu/14 nhóm lớp/ 50 CBGVNV.

* NĂM HỌC 2000 ĐẾN 2010

- Tên trường: Trường Mầm non Yên sở

  • Tháng 11/ 2002: Đạt trường chuẩn Quốc gia đầu tiên diện ngoại thành Hà nội.
  • Từ năm 2005 đến năm 2008: Trường mầm non bán công Yên sở

- Nhiệm vụ:

+ Chăm sóc giáo dục trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi.

+ Thực hiện chương trình đổi mới hình thức CSGD trẻ; chương trình GDMN mới.

+ Làm điểm các chuyên đề: GD mầm non mới, GD  lễ giáo, LQVT, Học tập Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Quy mô: 670 cháu/15 nhóm lớp/ 59 CBGVNV

  • Từ năm 2008 đến 2010: Trường mầm non Yên sở

- Nhiệm vụ:

+ Nuôi dạy trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi.

+ Thực hiện chương trình GDMN mới.

+ Làm điểm các chuyên đề lễ giáo, Học tập Tấm gương đạo đức Hồ Chí   Minh.

- Quy mô: 725 cháu/17 nhóm lớp/ 65 CBGVNV