TRƯỜNG MẦM NON YÊN SỞ

60 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

 

- Thành lập ngày 01 tháng 01 năm 1960

- Địa chỉ : Số 208- Tổ 12 – Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội

- Điện thoại: 0243.8614200

- Email: mnyenso-hm@hanoiedu.vn

- Website: mamnonyenso-hanoiedu.vn

* Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban giám hiệu: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng

+ Giáo viên: 47 Nhân viên: 21

+ Chi bộ đảng: 29 Đảng viên

+ Công đoàn: 69 đoàn viên công đoàn

+ Chi đoàn: 25 đoàn viên thanh niên

+ Tổ chuyên môn: 01 tổ chuyên môn với 47 giáo viên, 12 nhân viên

+ Tổ văn phòng: 9 đồng chí

- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay:

+ Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Hàng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

+ Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

+ Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

+ Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

* Năm học 1960 đến 1970:

- Năm học 1960 Nhà trẻ Yên duyên được thành lập do Ông Nguyễn Văn Nguyệt làm Hiệu trưởng với 27 cháu và 3 cô giáo..

- Tên trường: Mẫu giáo vỡ lòng Yên duyên (Mẫu giáo + Vỡ lòng)

- Quy mô: 125 cháu/ 6 lớp/ 9 cô giáo.

Từ năm 1966 đến 1970 liên tục đạt Tổ lao động xã hội chủ nghĩa.

* Năm học 1970 đến 1980:

- Quy mô: 325 cháu/ 9 lớp/ 22 CBGV

- Ngày 16/4/1977 trường mẫu giáo xã Yên Sở được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt.

- Từ năm 1970 đến 1980 liên tục đạt Tổ lao động xuất sắc

* Năm học 1980 đến 1990:

- Tên trường: Trường mẫu giáo Yên Sở

- Nhiệm vụ:

+ Liên hợp nhà trẻ mẫu giáo đầu tiên của ngoại thành Hà Nội.

+ Thực hiện khoán 100 của HTX nông nghiệp.

+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp.

+ Nuôi dạy trẻ từ 3 đến 72 tháng tuổi.

- Quy mô: 470 cháu/ 14 nhóm lớp/ 48CBGVNV.

- Ngày 06/4/ 1981 trường mẫu giáo xã Yên Sở được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” năm học 1979 -1980.

- Từ năm 1980 đến 1990 liên tục đạt Tổ lao động xuất sắc.

* Năm học 1990 đến 2000:

-Tên trường: Trường Mầm non Yên Sở

- Nhiệm vụ: Nuôi dạy trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi.

- Quy mô: 485 cháu/14 nhóm lớp/ 50 CBGVNV.

- Ngày 16/6/1999 trường mầm non Yên Sở được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1994 đến năm 1998.

- Từ năm 1990 đến 2000 liên tục đạt Đơn vị thi đua xuất sắc.

* Năm học 2000 đến 2010

+ Tháng 10/2002: Đạt trường chuẩn Quốc gia đầu tiên diện ngoại thành Hà Nội.

+ Từ năm 2005 đến 2008: Đổi tên thành Trường mầm non bán công Yên Sở

- Nhiệm vụ: Nuôi dạy trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi.

- Quy mô: 725 cháu/17 nhóm lớp/65 CBGVNV

- Từ năm 2000 đến năm 2010 liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

* Năm học 2010 đến 2019

- Nhiệm vụ: Nuôi dạy trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi

- Quy mô: 900 cháu/19 nhóm lớp/ 75 CBGVNV

- Ngày 07/11/2013: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen Trường mầm non Yên Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 và 2012-2013.

- Ngày 21/10/2015: Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

- Tháng 12/2015 được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Trường mầm non Yên Sở đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng Giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2015”.

- Từ năm 2010 đến năm 2018 liên tục đạt “ Tập thể lao động xuất sắc”

- Năm học 2018-2019 được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “ Trường mầm non Yên Sở - Quận Hoàng Mai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019.

- Đến năm học 2019 - 2020:

- Nhiệm vụ: Nuôi dạy trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

- Quy mô: 842 cháu/20 nhóm lớp/ 71 CBGVNV.

Tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”.

* Thành tích đạt được:

- Danh hiệu Tập thể:

+ Từ 1974-1975 đến 2003-2004: Trường TTSX TP ( 28 năm)

+ Từ 1977- 1990: Huân chương LĐ hạng ba, hạng nhì, hạng nhất

+ Từ 1984-2004: Sở GD và ĐT Hà Nội ( 20 năm); Khen thành tích XS trong phong trào lao động giỏi

+ Từ 2004- 2007:Trường TTSX TP

+ 2008 - 2009:Bằng khen của UBND thành phố; Bằng khen của Tổng LĐLĐVN

+ Từ năm học 2010 – 2011 đến 2013 - 2014:Trường TTSX TP

+ 2014- 2015: Bằng khen Chính phủ

+ Từ năm học 2015- 2016 đến 2017 – 2018: Trường TTSX TP

+Năm 2019: Bằng khen của UBND thành phố

+ Công đoàn nhà trường: Cờ Thi đua của Liên đoàn giáo dục Việt Nam năm học 2009 – 2010, bằng khen năm 2001 - 2002, 2018 – 2019; Cờ thi đua của Thành phố năm 1998-2003, 2008-2007, Bằng khen của Thành phố năm 2005-2006, 2011-2012…

+ Đoàn thanh niên: Giấy khen UBND Quận năm: 2002, 2005, 2006, 2011, 2014, 2015

+ Chi hội Chữ thập đỏ: Bằng khen năm 2012 của Liên đoàn giáo dục Việt Nam, Giấy khen của Thành phố năm học 2011 -2012, Quận năm 2008, 2011, 2013, 2019

- Cá nhân được khen thưởng:

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 247 đồng chí

+ Lao động tiên tiến cấp Quận: 152 đồng chí

+ Giáo viên giỏi: Cấp Thành phố: 54 giáo viên; cấp Quận: 228 giáo viên

+ Nhà giáo Nguyễn Kim Nhạn: Huân chương kháng chiến hạng Ba năm 1984 – 1985, Nhà giáo ưu tú năm 1986 – 1987, Huy chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” năm 1995- 1996.

+ 2002- 2003 và 2004 - 2005: Nhà giáo Nguyễn Thị Toan: Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, năm 2009 - 2010: Được thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen.

+ 2008 - 2009: Nhà giáo Nguyễn Thúy Hạnh: Bằng khen của Bộ GD&ĐT

* Ảnh Ban Giám Hiệu qua các thời kỳ