Chào mừng quý vị đến với trường mầm non Yên Sở. Với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, mọi suy nghĩ và ý kiến của trẻ đóng vai trò quan trọng cho việc định hướng chương trình học tập của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ chặt chẽ giữa trẻ và giáo viên, từ đó hiểu những gì trẻ nghĩ và cần đặt vấn đề phát huy hết tiềm năng cá nhân.
Chúng tôi sử dụng phương pháp giáo dục mới - một phương pháp tiếp cận sáng tạo và đầy cảm hứng trong giáo dục mầm non. Chúng tôi cũng áp dụng học thuyết của các chuyên gia tâm lý để trẻ phát triển toàn diện nhận thức và nhân cách. 
Các học thuyết này đã được chứng minh là chuẩn mực cao nhất trong giáo dục quốc tế mà đặc điểm nổi bật là tạo cho trẻ nhiều cơ hội để sáng tạo, giúp trẻ sắn sàng đương đầu với thử thách, sẵn sàng học hỏi. Chúng tôi là trường Mầm Non Yên Sở. Rất mong được đón tiếp các quý vị.